Tay đẩy hơi

Tay đẩy hơi Yale có thể đóng vai trò là đệm cho cửa - đặc biệt là cửa nặng - bằng cách điều chỉnh tốc độ và lực đóng cửa, chúng ta có thể giữ cho cửa hoạt động êm ái, người già hoặc trẻ em khỏi bị thương. Tay đẩy hơi cũng có thể đóng vai trò kiểm tra lại để đảm bảo cửa ra vào của bạn đã đóng sau khi có người đi qua, đảm bảo tài sản của bạn không bị mất cắp.