Thân khóa cửa đi YML01

Đặc tính sản phẩm

Tiêu chuẩn

3 X 8 1 0 G 3 B C 2 0

• Cho cửa gỗ phẳng hoặc cửa có mộng

• Vật liệu:

- Mặt khóa, trục tay nắm, cò gió, chốt chết: Inox 304

- Thân khóa: Thép

- Bas hộp nhựa

• Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá

• Chốt chết 2 mức bật

• Lưỡi gà đổi chiều được

• Kích thước trục tay nắm: 8x8mm

• Bao gồm: Thân khóa, bas thân khóa, bas hộp nhựa, vít lắp đặt

Mã số sản phẩm

Kích thước

Màu hoàn thiện

Mã số

A

C

45

85

Đen mờ

YML01/4585 US19

Màu đồng bóng PVD

YML01/4585 US3

Màu inox mờ

YML01/4585 US32D

Màu đồng mờ PVD

YML01/4585 US4

Màu đồng rêu

YML01/4585 US5

55

72

Đen mờ

YML01/5572 US19

Màu đồng bóng PVD

YML01/5572 US3

Màu inox mờ

YML01/5572 US32D

Màu đồng mờ PVD

YML01/5572 US4

Màu đồng rêu

YML01/5572 US5

60

85

Đen mờ

YML01/6085 US19

Màu đồng bóng PVD

YML01/6085 US3

Màu inox mờ

YML01/6085 US32D

Màu đồng mờ PVD

YML01/6085 US4

Màu đồng rêu

YML01/6085 US5