Khóa bấm ngoài trời

Dòng khóa bấm cung cấp an toàn phù hợp cho điều kiện ngoài trời. Chúng có thể được áp dụng cho cổng, nhà để xe, cửa chớp và nhà kho. Lớp hoàn thiện mạ crôm satin độc đáo của khóa bấm và còng Boron tăng khả năng chống tấn công.