Thân khóa con lăn YML03

Đặc tính sản phẩm

Tiêu chuẩn

• Cho cửa gỗ phẳng

• Vật liệu:

- Mặt khóa, trục tay nắm, cò gió, chốt chết: Inox 304

- Thân khóa: Thép

- Bas hộp nhựa

• Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá

• Chốt chết 2 mức bật

• Bao gồm: Thân khóa, bas thân khóa, bas hộp nhựa, vít lắp đặt

Mã số sản phẩm

Dimension/ Kích thước

Finish/ Màu hoàn thiện

Article/ Mã số 

A

C

45

85

Black Matt/ Đen mờ

YML03/4585 US19

Bright Brass PVD/ Màu đồng bóng PVD

YML03/4585 US3

Satin SST/ Màu inox mờ

YML03/4585 US32D

Satin Brass PVD/ Màu đồng mờ PVD

YML03/4585 US4

Antique Brass/ Màu đồng rêu

YML03/4585 US5

55

72

Black Matt/ Đen mờ

YML03/5572 US19

Bright Brass PVD/ Màu đồng bóng PVD

YML03/5572 US3

Satin SST/ Màu inox mờ

YML03/5572 US32D

Satin Brass PVD/ Màu đồng mờ PVD

YML03/5572 US4

Antique Brass/ Màu đồng rêu

YML03/5572 US5

60

72

Black Matt/ Đen mờ

YML03/6072 US19

Bright Brass PVD/ Màu đồng bóng PVD

YML03/6072 US3

Satin SST/ Màu inox mờ

YML03/6072 US32D

Satin Brass PVD/ Màu đồng mờ PVD

YML03/6072 US4

Antique Brass/ Màu đồng rêu

YML03/6072 US5