Thân khóa chốt chết YML09

Đặc tính sản phẩm

• Cho cửa gỗ phẳng hoặc cửa có mộng

• Vật liệu:

- Mặt khóa, trục tay nắm, cò gió, chốt chết: Inox 304

- Thân khóa: Thép

- Bas hộp nhựa

• Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá

• Chốt chết 2 mức bật

• Bao gồm: Thân khóa, bas thân khóa, bas hộp nhựa, vít lắp đặt

Mã số sản phẩm

Dimension/ Kích thước

Finish/ Màu hoàn thiện

Article/ Mã số 

A

55

Black Matt/ Đen mờ

YML09/55 US19

Bright Brass PVD/ Màu đồng bóng PVD

YML09/55 US3

Satin SST/ Màu inox mờ

YML09/55 US32D

Satin Brass PVD/ Màu đồng mờ PVD

YML09/55 US4

Antique Brass/ Màu đồng rêu

YML09/55 US5