Thân khóa chốt chết YML06

Đặc tính sản phẩm

Tiêu chuẩn

• Cho cửa gỗ phẳng hoặc cửa có mộng

• Vật liệu:

- Mặt khóa, chốt chết: Inox 304

- Thân khóa: Thép

- Bas hộp nhựa

• Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá

• Chốt chết 2 mức bật

• Bao gồm: Thân khóa, bas thân khóa, bas hộp nhựa, vít lắp đặt

Mã số sản phẩm

Dimension/ Kích thước

Finish/ Màu hoàn thiện

Article/ Mã số 

A

C

45

85

Black Matt/ Đen mờ

YML06/4585 US19

Bright Brass PVD/ Màu đồng bóng PVD

YML06/4585 US3

Satin SST/ Màu inox mờ

YML06/4585 US32D

Satin Brass PVD/ Màu đồng mờ PVD

YML06/4585 US4

Antique Brass/ Màu đồng rêu

YML06/4585 US5

55

72

Black Matt/ Đen mờ

YML06/5572 US19

Bright Brass PVD/ Màu đồng bóng PVD

YML06/5572 US3

Satin SST/ Màu inox mờ

YML06/5572 US32D

Satin Brass PVD/ Màu đồng mờ PVD

YML06/5572 US34

Antique Brass/ Màu đồng rêu

YML06/5572 US35

60

85

Black Matt/ Đen mờ

YML06/6085 US19

Bright Brass PVD/ Màu đồng bóng PVD

YML06/6085 US3

Satin SST/ Màu inox mờ

YML06/6085 US32D

Satin Brass PVD/ Màu đồng mờ PVD

YML06/6085 US4

Antique Brass/ Màu đồng rêu

YML06/6085 US5