Thân khóa cửa phòng tắm YML07

Đặc tính sản phẩm

• Cho cửa gỗ phẳng hoặc cửa có mộng

• Vật liệu:

- Mặt khóa, trục tay nắm, cò gió, chốt chết: Inox 304

- Thân khóa: Thép

- Bas hộp nhựa

• Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá

• Chốt chết 2 mức bật

• Lưỡi gà đổi chiều được

• Kích thước trục tay nắm: 8x8mm

• Bao gồm: Thân khóa, bas thân khóa, bas hộp nhựa, vít lắp đặt

Mã số sản phẩm

Dimension/ Kích thước

Finish/ Màu hoàn thiện

Article/ Mã số 

A

C

55

78

Satin SST/ Màu inox mờ

YML07/5578 US32D